2 percentá z dane

Jednou z možností ako urýchliť obnovu kaštieľa v Toporci je darovanie Vašich 2% z dane nášmu občianskemu združeniu. Tie 2% niesú výdavkom navyše, ale sú súčasťou dane, ktorú budete odvádzať štátu. Jednoduchým postupom ich tak iba presmerujete nám a my ich použijeme na financovanie prác pri obnove.

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane? Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr do 15. februára 2012.

2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane - to je suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.

3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

4. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2012 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2011 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.

3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:
ASTRA - SPOLOČNOSŤ PRE RIEŠENIE STRATEGICKÝCH CIEĽOV A ROZVOJ PRIORÍT REGIÓNU
Toporec 333
059 95 Toporec
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37794868
Číslo účtu: 2925853426/1100
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2012 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

Tlačivá na stiahnutie:
Daňové priznanie FO - typ A - K dani z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o podaní - Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
Daňové priznanie FO - typ B - K dani z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o podaní - Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzicej osoby

Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2011 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.
3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:
ASTRA - SPOLOČNOSŤ PRE RIEŠENIE STRATEGICKÝCH CIEĽOV A ROZVOJ PRIORÍT REGIÓNU
Toporec 333
059 95 Toporec
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37794868
Číslo účtu: 2925853426/1100
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2012 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

Tlačivá na stiahnutie:
Daňové priznanie PO - K dani z príjmov právnickej osoby
Potvrdenie o podaní - Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby