Práce, ktoré sú za nami

V prvej fáze záchrany kaštieľa sme sa rozhodli pripraviť vrchnú časť kaštieľa pre dočasnú strechu, ktorá by mala zabrániť ďalšej erózii a teda v prvom rade odstrániť porast. A že bolo čo odtraňovať, môžete vidieť na fotografiách. Okrem pekne vyrastenej brezy, ste si mohli kľudne nazbierať aj napr. maliny. Vlastne to vyzeralo skôr ako pekná divoká záhrada než strecha kaštieľa.

Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace Prace

Po vyčistení najvrchnejšej časti, bolo možné pustiť sa do ďalších prác, ktoré sme boli schopní urobiť zatiaľ ešte bez väčších finančných nákladov. Zakladanie okien tehlami, ktore odpadli z klenieb, za čo veľmi pekne ďakujeme našim futbalistom, odstraňovanie sutín v miestnostiach kaštieľa, ktoré vznikli rozpadom niekoľkých klenieb vo východnej časti, prekrývanie podláh nepremokavými plachtami.
Prace Prace Prace Prace Prace Prace

Pravdepodobne jednou z najkrajších miestností bola rytierska sála, ktorá je dnes už iba miesto s veľkou dierou na strope a výhľadom na hviezdy. Aby sme zabránili ešte vačším škodám, prekryli sme dieru nepremokavou plachtou.
Prace

A čo ďalej? To, aby sa naplnili naše predstavy o záchrane kaštieľa, si vyžaduje ešte veľa úsilia, trpezlivosti, plánovania a pomoci každej dobrej duše, ktorej záleží aspoň trochu na zachovaní krásneho diela našich predkov. Podarilo sa nám vypracovať projekt a tak požiadať o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe "Obnovme si svoj dom", ktorý je určený aj na podporu obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok. Dotáciu by sme chceli použiť na :
- domurovanie spadnutych stien
- betonovy veniec
- ulozenie pomurnic a tramov
- prekrytie docasnou provizornou strechou